Alkalmazott legfőbb szabványok

 • MSZ EN 13480 Fémből készült ipari csővezetékek
 • MSZ EN 12952 Vízcsöves kazánok és segédberendezéseik
 • MSZ EN 12953 Nagy vízterű kazánok
 • MSZ EN 13445 Nem fűtött nyomástartó edények
 • MSZ EN 16247 Energiaauditok
 • MSZ EN 60079 Robbanóképes közegek
 • MSZ EN ISO 13709 A kőolaj-, a petrolkémia- és a földgázipar centrifugálszivattyúi​

Alkalmazott legfőbb szakmai előírások

Jogszabályok

 • 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről
 • 31/2019. (IX. 5.) ITM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról
 • 216/2019. (IX. 5.) Korm. Rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről
 • 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről
 • 213/2019. (VIII. 27.) Korm. Rendelet a nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről
 • 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról
 • 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról
 • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 • 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról
 • 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
 • 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról
 • 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

Irányelvek

 • 2014/68/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról
 • 2014/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv az egyszerű nyomástartó edények forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról
 • 2014/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról

Gyakran ismételt hibák

A kurzort az egyes elemek fölé húzva további információ jelenik meg.

Axiálkompenzátor

Hiba: megvezetések hiányoznak a kompenzátor környezetében, ezért nem csak tengelyirányú terhelést kap.

Axiálkompenzátor

A kiegyenlítetlen axiálkompenzátor a belső nyomás hatására reakcióerőt fejt ki a csőre, növelve annak falában a belső feszültséget.

Túl magas tervezett hőfoklépcső

Fűtési rendszereknél túl alacsony visszatérő hőmérséklet figyelembe vétele.

Túl magas tervezett hőfoklépcső

Ha a visszatérő hőmérséklet magasabb, mint a tervezési, akkor a tervezési térfogatárammal nem biztosítható a fogyasztók névleges teljesítménnyel történő ellátása. Változó térfogatáramú rendszereknél a fogyasztó még több energiát igényel, ezért a szivattyúk szállítása megnő, ami a visszatérő hőmérséklet további emelkedését eredményezi.

Elégtelen kondenzelvezetés

A gőzvezetékekben a gőz áramlási sebességével haladó kondenzátum vízütéseket okoz, melyeket hangjelenség kísér.

Megfelelő kondenzelvezetés

A kondenzátum megfelelő elvezetéséhez szennyfogó zsompra és adekvát kondenz-szerelvénysorra van szükség.

Helytelen szűrő beépítés

Vízszintes gőzvezetékben a vízrendszerekhez hasonlóan lefelé áll a szűrő kosara.

Helyes szűrő beépítés

Vízszintes gőzvezetékben a vízrendszerekkel ellentétben a szűrő kosarát 90°-ban ki kell forgatni, hogy a kondenzátum ne képezhessen benne vízdugót.

Rögzített csőtartók

Gyakran előfordul, hogy szerelés közben a csúszó csőmegfogásokat is rögzítik a tartószerkezethez.

Csúszó csőtartók

A tervezetteken kívüli fix pontok kialakítása felesleges csőfeszültséget indukál.

Tegyél ma a holnapért!